Mikrobiyolojik Test
Cosming Lab, bitmiş ürünlerinizin mikrobiyolojik spesifikasyonlarını gerçekleştirir, ürünlerinizin güvenliğini ve uluslararası kozmetik regülasyonuna uygunluğunu garanti eder.

KOZMETİK ÜRÜN ANALİZİNDE BAKILAN MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER VE STANDARTLAR

Kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik uygunluğun kontrol edilmesi için yapılacak testler toplam aerobik mezofiik bakteri sayımı ve küf maya sayımıdır. Kozmetik ürünlerde kesinlikle bulunmaması gereken mikroorganizmalar ise Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Candida albicans ve Escherichia coli’dir.

Mikrobiyolojik risk analizinde kullanıcı tipi, uygulama alanı, kozmetik ürünlerdeki olası değişimler yer alır. Mikrobiyolojik kalite analizleri konusunda, “KOZMETİK ÜRÜNLERİN MİKROBİYOLOJİK KONTROLÜNE İLİŞKİN KILAVUZ” ye göre, farklı cilt bölgeleri, farklı hassasiyete sahip olabileceğinden kozmetik ürünler için iki ayrı kategori tanımlanmıştır.

Kategoriler

3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler, durulanmayan ürünler

Diğer ürünler, durulanan ürünler

Kantitatif/nicel limitler:

Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı ( bakteri, maya ve küf) 100 cfu/g ya da 100 cfu/ml’den fazla olmamalıdır.

Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı 1000 cfu/g ya da 1000 cfu/ml’den fazla olmamalıdır.

Kalitatif/nitel limitler:

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.

Cosming Laboratuvar kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizlerinde TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite olup, analizler yukarıda belirtilen standartlara uygun yapılmaktadır.

KOZMETİK ÜRÜNDE MİKROBİYOLOJİK TESTİN GEREKLİ OLMADIĞI DURUMLAR

ISO 29621 standardına göre aşağıda belirtilen ürün grupları düşük riskli ürün gruplarıdır ve mikrobiyolojik analiz yapılmalarına gerek yoktur.

Fiziko-Kimyasal Faktör
Limit Değer
Ürün
pH
≤3,0
Cilt Soyucu/Peeling (Glycolic asit içeren)
pH
≥10,0
Saç Kremleri
Ethanol ve Diğer Alkoller
≥%20
Saç Spreyleri, Tonikler, Parfümler
Dolum Sıcaklığı
≥65,0°C
Dudak nemlendiricileri, Rujlar, Krem allıklar
Solvent Alt Yapılı Ürünler
-
Ojeler / Tırnak Ürünleri
Oksitleyici Ürünler
-
Saç Boyaları
Aliminium chlorohydrate içeren ürünler
≥%25
Antiperspirants içeren ter önleyiciler

Sıkça Sorulan Sorular